سفارش تبلیغ
صبا

درس اول-کتاب پرورشی دوم راهنمایی

شنبه 88/10/12 12:46 عصر| | نظر

فصل اول: خودشناسی

 

حضرت علی علیه السلام:

کسی که خود را نشناسد از راه رستگاری و نجات دور شده

و به وادی جهل و گمراهی کشیده می شود. غررالحکم

 

هدف اساسی از بعثت انبیاء هدایت انسان بسوی خداست. برای اینکه انسان بتواند این راه را طی کند و هر روز گامی به پیش بردارد، باید به اموری شناخت پیدا کرده و از مسائلی آگاه شود. جهان را بشناسد و قوانین حاکم بر آن را بداند.

موقعیت خود را در جهان دریابد و به سرمایه ها و توانمندی های خود واقف شود.

هدف ها و آرمانهای جهان هستی را که عموما سعادت و کمال انسان است تشخیص داده و راههای رسیدن به آن را پیدا کند.

 

تکلیف:

بحث و گفتگو کنید :

1-    برای پی بردن موقعیت خود در جهان باید بتوانید به سئوالات ذیل پاسخ دهید.

چرا آفریده شدم؟

 

آیا برای اینکه چند صباحی در این دنیا زندگی کنم؟

آیا برای اینکه شکرگذار نعمتهای خداوند باشم؟

آیا برای انکه هر کاری که دوست داشته باشم، انجام دهم؟

آیا برای انکه به توانمندی های خود پی برده و به رشد و تکامل و قربتا الی الله برسم؟

به نظر شما کدام یک صحیح است؟ چرا؟